ראש העין - מיזוג במוסדות החינוך שדרוג המיזוג בכל מוסדות החינוך
קבלן מבצע
עיריית ראש העין
תאריך גמר
2015-05-08

שדרוג מערכות מיזוג האויר הכל מוסדות החינוך בעיר

מפרט טכני
מפרט
מפרט