מועצה מקומית שהם מיזוג אולמות ספורט יהלום וניצנים
קבלן מבצע
מועצה מקומית שהם
תאריך גמר
2015-06-04

שידרוג מערכות המיזוג בבתי הספר יהלום וניצנים בעיר שהם עבור המועצה המקומית שהם

מפרט טכני
סוג המיזוג
2 פאקגים 40 טון בכל אולם